Közlemények, hasznos linkek2018. évi közlemények:

HERMES Befektetési Alapkezelő Zrt. 2017. évi beszámoló-üzleti jelentés

H-JÉ-III-B-12-2018. számú MNB határozat

Rendkívüli közlemény (2014.05.09)

A HERMES Befektetési Alapkezelő Zrt. (PSZÁF engedély száma: III./100.059/2003, kelte: 2003. június 23.,székhely: 1023 Budapest, Orgona u. 8.,Cg: 01-10-044914, statisztikai számjel: 13024301-6630-114-01, adószám: 13024301-2-41, a továbbiakban „Alapkezelő”), mint a Cinkota Ingatlan Befektetési Alap (PSZÁF nyilvántartási szám: 1221-11, kelte: 2007. augusztus 15., Adószám: 18127715-2-41, statisztikai számjel: 18127715-6820-915-01) kezelője, hivatkozással a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 75. § (1) bekezdése pontjában foglalt rendelkezésekre és ugyanezen törvény 75. § (4) bekezdésében foglalt rendkívüli tájékoztatási kötelezettségünkre, ezúton tájékoztatja a T. befektetőket és a befektetési alap hitelezőit, hogy a Cinkota Ingatlan Befektetési Alap megszűntetését határozta el, melynek megfelelően elindítja a megszűnési eljárást.
E tényre tekintettel, az Alapkezelő jelen közlemény útján felhívja a T. Hitelezők figyelmét, hogy akik az Alappal szemben fennálló követeléseiket érvényesíteni kívánják, azt jelen közzétételtől számított 30 napon belül írásban bejelenteni szíveskedjenek az alábbi címre: 1023 Budapest, Orgona u. 8.
A közzététel időpontja: 2014.május 09.

Hermes Befektetési Alapkezelő Zrt.Hasznos linkek
MNB
CIB Bank
ERSTE
Bemutatkozás
Partnereink
Közzétételek
Közlemények, hasznos linkek
Kapcsolat